top of page

Kjøpsbetingleser

Angående leveringen:

NB! Viktig å legge inn mobil nummer så vil du motta en sms for når pakken kan hentes.

Vi foretar 3 utsendinger pr.uke.

Trykk her for å se hvor din pakke kan hentes »

Betingelser
Generelt
 • De her angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av solkremer.no (heretter kalt "solkremer"). 

 • Disse vilkårene gjelder for alt salg fra solkremer så lenge ikke annet er skriftlig avtalt mellom partene.

NB! Vi leverer/sender varer kun til norske adresser.
Priser og levering
 • Alle priser er oppgitt inkl. mva. og eks. frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt.

 • Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører.

 • Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Vi forbeholder oss også rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i konkurranseforhold og alle andre årsaker.

 • Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt som ikke skyldes feil (se nedenfor) får ikke tilbakevirkende kraft.

 • Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra solkremers side, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken som er større enn 15% av normal utsalgspris, kan Solkremer ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

  NB! Vi leverer/sender varer kun til norske adresser.

 

Kundens plikter
 • Alle priser er oppgitt inkl. mva. og eks. frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt.

 • Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører.

 • Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Vi forbeholder oss også rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i konkurranseforhold og alle andre årsaker.

 • Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt som ikke skyldes feil (se nedenfor) får ikke tilbakevirkende kraft.

 • Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra solkremers side, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken som er større enn 15% av normal utsalgspris, kan Solkremer ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Uavhentede pakker

For uavhentet pakke vil du bli fakturert et gebyr på kr 150,- for kostnader i forbindelse med retur/administrasjon av denne. Ved purring/inkassovarsel påløper ytterligere kr 30,- i purregebyr. Ved manglende betaling etter purring, vil fordringen bli oversendt vår inkassopartner.
 

Reklamasjon
 • Før feil meldes til solkremer, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side.

 • Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik solkremer har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til solkremer slik at solkremer kan iverksette tiltak for avhjelp.

 • Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir solkremer melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

 
 

Avhjelp
 • Solkremer skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av solkremer, iverksette tiltak for å rette på mangelen.

 • Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med solkremer, betaler ikke solkremer disse utgiftene.


 

Angrefrist
 • Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd).

 • Kosmetikk produkter kan ikke returneres.


 

Ekstraordinære forhold
 • Solkremer er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis solkremer godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor solkremers kontroll, og som solkremer ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

 • Solkremer er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra solkremers side.

 • Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

 
 

Salgspant/Betalingsvilkår
 • Solkremer har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens §3-14 flg.

 
 

Endring i vilkårene
 • Solkremer forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.


 

Force majeur
 • Er solkremer forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er solkremer fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.


 

Tvister og lovvalg
 • Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med Trondheim byrett som verneting.


 

Forbehold
 • Vi reserverer oss for skrivefeil og eventuelle prisforandringer

 • Bilder brukt på sidene våre er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende


 

Copyright
 • Alt innhold på disse nettsidene er www.solkremer.no, og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra www.solkremer.no

   

Eksterne lenker, hos Lovdata.no

(Lenkene åpner seg i nye vinduer)

bottom of page